Fabrizio Dordi (1965 – 2006)

Albo D’oro
60° RCV
59° RCV
58° RCV