Fabrizio Dordi (1965 – 2006)

Albo D’oro
58° RCV
59° RCV
60° RCV